ไฮโดรโปนิกส์ คือ

ไฮโดรโปนิกส์ คือ

ไฮโดรโปนิกส์ คือ ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) คือ การเพราะปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน แต่ใช้น้ำที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่ หรือ การปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืชทดแทน ซึ่งนับเป็นวิธีการใหม่ในการปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ใช้เป็นอาหาร เนื่องจากประหยัดพื้นที่ และไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่างๆ ในดิน ทำให้ได้พืชผักที่สะอาดเป็นอาหาร ปัจจุบันนี้ในเทคนิคการปลูกพืชไร้ดินหลายแบบด้วยกัน ปลูกผักในกล่องโฟม เทคโนโลยีนี้มักถูกนำมาใช้ในการปลูกพืชในสถานที่ปิด อาทิเช่น เรือนกระจกหรือเรือนโรงเรือน เพื่อควบคุมเงื่อนไขแวดล้อม เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ และความชื้น ให้เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกอยู่ในระบบนี้ วิธีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

หลักการของการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์

พืชต้องการธาตุอาหารหลัก 13 ชนิด ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) รวมถึงธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมอีก 10 ชนิด การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ จึงจำเป็นต้องมีสารละลายธาตุอาหารพืชที่ครบถ้วนตามที่พืชต้องการ สารละลายธาตุอาหารพืชสามารถซื้อสำเร็จรูปจากร้านค้า หรือผสมเองได้ โดยคำนวณปริมาณธาตุอาหารให้เหมาะสมกับชนิดและระยะการเจริญเติบโตของพืช

ระบบการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์

ระบบการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์มีหลายแบบ ที่นิยมในประเทศไทย ได้แก่

 • ระบบน้ำลึก (Deep Water Culture) เป็นระบบที่ปลูกพืชในน้ำที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่ตลอดเวลา รากพืชจะลอยอยู่ในน้ำ เหมาะสำหรับการปลูกพืชผักใบเขียว เช่น ผักกาดหอม ผักสลัด เป็นต้น
 • เทคนิคฟิล์มสารอาหาร (NFT) เป็นระบบที่พืชจะปลูกบนแผ่นโฟมหรือวัสดุอื่นๆ ที่ลอยอยู่บนรางน้ำที่มีสารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่าน รากพืชจะดูดซึมสารอาหารจากน้ำที่ไหลผ่าน เหมาะสำหรับการปลูกพืชผักใบเขียวและพืชผักที่มีลำต้น เช่น ผักบุ้ง คะน้า เป็นต้น
 • ระบบน้ำหยด (Drip System) เป็นระบบที่พืชจะปลูกในถาดที่มีรูเล็กๆ น้ำที่มีธาตุอาหารพืชจะค่อยๆ หยดลงสู่รากพืช เหมาะสำหรับการปลูกพืชผักทุกชนิด

ประโยชน์ของการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์

การ ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ มีข้อดีหลายประการ ได้แก่

 • ประหยัดพื้นที่ เนื่องจากไม่ต้องใช้ดินในการปลูก ปลูกผักไร้ดิน
 • ควบคุมสภาพแวดล้อมในการปลูกได้ง่าย
 • ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดี
 • สามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี
 • ช่วยลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง

ข้อจำกัดของการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์

การปลูก ผักไฮโดรโปนิกส์ มีข้อจำกัดบางประการ ได้แก่

 • ต้องใช้เงินลงทุนในการเริ่มต้นค่อนข้างสูง
 • ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในการปลูกพืช
 • ต้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อมในการปลูกอย่างสม่ำเสมอ

ข้อดีของการใช้การใช้ระบบไฮโดรโปนิกส์

การใช้ ระบบไฮโดรโปนิกส์ มีข้อดีหลายอย่าง เช่น สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้อย่างแม่นยำเพื่อสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับ การเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้ยังลดการใช้น้ำในการเจริญเติบโตของพืชเมื่อเทียบกับการปลูกในดิน และสามารถป้องกันการระบาดของโรคพืชและแมลงได้ง่ายขึ้นด้วย

ไฮโดรโปนิกส์ ถูกนำมาใช้ในการปลูกพืชต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ผักไฮโดรโปนิกส์ มีอะไรบ้าง ได้แก่ ผักใบเขียวต่างๆ พริก มะเขือเทศ สตรอเบอรี่ และพืชไม้ต่างๆ และมีการพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรโปนิกส์อยู่เรื่อยๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความหลากหลายของการปลูกพืชในระบบนี้ให้มีผลผลิตสูงสุดและทันสมัยที่สุด

ติดตามเราได้ที่ : https://fleshvegetables.com/

อ่านบทความเพิ่มเติม : ผักสลัดมีอะไรบ้าง