สินค้าออแกนิค

สินค้าออแกนิค คือ

สินค้าออแกนิค คือ สินค้า ทั้งของกินและของใช้ ที่ได้จากธรรมชาติ ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีในกระบวนผลิตและแปรรูป ใช้วัตถุดิบสารสกัดจากธรรมชาติออร์แกนิค ปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คำว่า ออร์แกนิค นั้นสามารถใช้ได้ทั้งกับของกินและของใช้

สินค้าออร์แกนิค ในประเทศไทยมีหลากหลายประเภท แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ คือ

 • สินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้าน เป็นต้น
 • สินค้าอุปโภค การเกษตร ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์ผัก อุปกรณ์การเกษตร เป็นต้น

สินค้าออร์แกนิคในประเทศไทยได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (IFOAM) Thailand เป็นต้น

ประโยชน์ของ สินค้าออแกนิค คือ

สินค้า ออ แก นิ ค มีประโยชน์ทั้งต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ประโยชน์ต่อผู้บริโภค

 • ปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่มีสารเคมีตกค้าง
 • มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่า
 • รสชาติและกลิ่นหอมธรรมชาติ

ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

 • ช่วยลดมลพิษทางดิน น้ำ และอากาศ
 • อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 • ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ

ข้อควรระวังในการเลือกซื้อสินค้าออร์แกนิค

ผู้บริโภคควรเลือกซื้อสินค้าออร์แกนิคที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เพื่อมั่นใจว่าสินค้านั้นมีคุณภาพและปลอดภัยต่อสุขภาพ

นอกจากนี้ ผู้บริโภคควรสังเกตฉลากสินค้าออร์แกนิคที่ต้องมีสัญลักษณ์รับรองจากหน่วยงานที่ให้การรับรอง เช่น สัญลักษณ์ IFOAM ประเทศไทย สัญลักษณ์กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น

สินค้าออแกนิค

ตัวอย่างสินค้าออร์แกนิคในประเทศไทย

สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าออร์แกนิค สินค้าออร์แกนิค มีอะไรบ้าง

 • ผัก ผลไม้ ข้าว อาหารแปรรูป เช่น นม ไข่ ขนมปัง
 • ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เช่น สบู่ แชมพู ครีม
 • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้าน เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ

สินค้าอุปโภคการเกษตร

 • ปุ๋ยอินทรีย์
 • เมล็ดพันธุ์พืช
 • อุปกรณ์การเกษตร

ในปัจจุบัน สินค้าออร์แกนิคได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากผู้บริโภคตระหนักถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่งผลให้มีผู้ผลิตสินค้าออร์แกนิคเพิ่มขึ้นและสินค้าออร์แกนิคมีจำหน่ายอย่างแพร่หลายมากขึ้น

สินค้าออแกนิค

สาย healthy ต้องรู้ ว่าประเภทของผลิตภัณฑ์สินค้าออร์แกนิค มีอะไรบ้าง

แน่นอนว่าผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพอาจสนใจสินค้าออร์แกนิคของไทยประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง

ที่มาของสินค้าออแกนิค

1.1 ความเป็นมาของคำว่า “ออแกนิค”

คำว่า “ ออแกนิค ” มีต้นกำเนิดมาจากคำว่า “ อินทรีย์ ” ซึ่งหมายถึงสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติ และไม่มีสารเคมีที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณผลผลิต สินค้าออแกนิคจึงหมายถึงสินค้าที่ผลิตและประมวลผลด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษยชาติ

1.2 วัตถุดิบออแกนิค

สินค้าออแกนิคบ่งบอกถึงการใช้วัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติและปลอดสารเคมี ไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีเพิ่มเติมในกระบวนการเจริญเติบโต วัตถุดิบออแกนิคทั้งหมดถูกเลี้ยงและปลูกขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ

 1. ประเภทของสินค้าออแกนิค

2.1 อาหารออแกนิค

อาหารออแกนิค มักปลูกและผลิตในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช้สารเคมี เช่น ผักสด ผลไม้ และเนื้อสัตว์ ที่ถูกเลี้ยงในเงื่อนไขที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2.2 ผลิตภัณฑ์เสริมออแกนิค

ผลิตภัณฑ์ออแกนิค เป็นตัวช่วยในการรักษาความสมดุลในร่างกาย โดยไม่ใช้สารเคมีที่เสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น น้ำมันสำหรับการดูแลผิวหน้า และวิตามินเสริม

2.3 เครื่องสำอางออแกนิค

เครื่องสำอางออแกนิค ผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อผิว และไม่ใช้สารเคมีที่อาจเสี่ยงต่อการแพ้หรือเสียหายต่อผิว

 1. ประโยชน์ของสินค้าออแกนิค

3.1 สุขภาพที่ดีขึ้น

การบริโภคอาหารและ ผลิตภัณฑ์ ออ ร์ แก นิ ค ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้น โดยให้โภชนาการที่เหมาะสมและป้องกันการสะสมสารพิษในร่างกาย

3.2 ความสวยงามธรรมชาติ

เครื่องสำอางออแกนิคช่วยให้ผิวดูสวยงามและแข็งแรง โดยไม่ทำให้เสียหายต่อผิวหน้า

3.3 การประมาณการในเรื่องความอยู่รอดของพืชและสัตว์

การเลือกใช้ สินค้าออร์แกนิค ร่วมกับการเลือกซื้อวัตถุดิบออแกนิคช่วยส่งเสริมการประมาณการในเรื่องความอยู่รอดของพืชและสัตว์ในธรรมชาติ

 1. การเลือกใช้สินค้าออแกนิค

4.1 การอ่านป้ายบอกข้อมูลผลิตภัณฑ์

เมื่อเลือกใช้สินค้าออแกนิค ควรอ่านป้ายบอกข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างรอบคอบเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบและวิธีการผลิต

4.2 การค้นหาผลิตภัณฑ์ออแกนิค

การค้นหาผลิตภัณฑ์ออแกนิคสามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านร้านออนไลน์หรือร้านสินค้าออแกนิคที่ใกล้บ้าน ร้าน ขาย สินค้า ออ แก นิ ค

4.3 การทดสอบผลิตภัณฑ์

หากคุณกำลังใคร่ครวญการใช้สินค้าออแกนิคใหม่ ควรทดสอบผลิตภัณฑ์ด้วยการทาบนผิวหรือการบริโภคในปริมาณเล็กๆ ก่อนเพื่อป้องกันการแพ้หรือปัญหาสุขภาพ

 1. ความยั่งยืนของสินค้าออแกนิค

5.1 การประหยัดพลังงาน

การผลิตสินค้าออแกนิคมีกระแสพลังงานต่ำกว่าการผลิตสินค้าที่ใช้สารเคมี ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต

5.2 การลดการใช้สารเคมี

การผลิตและการใช้สินค้าออแกนิคช่วยลดการใช้สารเคมีในสิ่งแวดล้อม ทำให้น้ำดินและน้ำในสภาพแวดล้อมรอบบริเวณปลูกเติบโตแข็งแรงขึ้น

5.3 การรักษาความสมดุลของนิเวศ

การผลิตสินค้าออแกนิคใช้ระบบการเกษตรที่สนับสนุนการรักษาความสมดุลของนิเวศ โดยรวมถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ที่ปลูก

 1. สินค้าออแกนิคในวิถีชีวิตของคุณ

6.1 การทานอาหารออแกนิค

การทานอาหารออแกนิคเป็นวิถีการบริโภคที่สร้างประโยชน์ต่อสุขภาพ และส่งเสริมการเกิดอารมณ์ที่ดี สินค้าจากธรรมชาติ

6.2 การดูแลผิวพรรณด้วยเครื่องสำอางออแกนิค

การใช้เครื่องสำอางออแกนิคช่วยผิวหน้าเพิ่มความอิ่มเอิบและสวยงาม โดยไม่ทำให้ผิวหน้าเสียหาย

6.3 การใช้สินค้าเสริมออแกนิค

ผลิตภัณฑ์เสริมออแกนิคช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง โดยไม่มีผลข้างเคียงที่เสี่ยงต่อสุขภาพ

 1. สรุป

Organic สินค้าออแกนิคเป็นตัวเลือกที่ดีในการสร้างสุขภาพและความงามอย่างธรรมชาติ ด้วยประโยชน์มากมายและความยั่งยืนในการผลิตและใช้งาน ให้เราเข้าใจและรับรู้ความสำคัญของสิ่งนี้และมุ่งมั่นที่จะให้สุขภาพและความงามของเราเป็นไปอย่างธรรมชาติ

ติดตามเราได้ที่ : https://fleshvegetables.com/

อ่านบทความเพิ่มเติม : ผักออแกนิคคือ